AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

AR-GE, İnovasyon Destek Programı: 

KOBİ’lerde AR-GE bilincinin geliştirilmesi ve AR-GE kapasitesinin artırılmasına, inovatif faaliyetlerin desteklenmesine yönelik yenilikçi fikir ve faaliyetleri destekler.

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Endüstriyel Uygulama Destek Programı: Kamu kuruluşlarında (KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV)  ön başvurusu veya patent süreci başarı ile tamamlanmış ürün ve hizmetlerin endüstriyelleşmesine (satışa hazır hale getirilmesi) yönelik projeleri destekler. TUBİTAK ve KOSGEB tarafından onaylanmış projelerin tamamlanmasından itibaren 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekir.

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamı; yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

WhatsApp chat