Gold Grup Danışmanlık, tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri firmanız adına yaparak en doğru ve karlı kombinasyonu tarafınıza raporlar.

10 AYRI SGK TEŞVİK TARAMASI

Sadece Teşvik
Taraması Yaptırmayın!

Alanında uzman iş hukuku ve sosyal güvenlik danışmanlarımız mevzuat ve uygulamaya dair tüm soru ve sorunların çözümü için hizmet vermekte.

METRİK (İNSAN KAYNAKLARI TEŞVİK VE İCMAL KONTROL SİSTEMLERİ)

Rekabetçi yaklaşımın tüm unsurları ile çalışma hayatının dinamiklerini etkilemektedir. İşverenler üzerinde ki maliyet – verimlilik ilişkisi ürün kalitesine ve satılabilirliğe doğrudan olumlu veya olumsuz yansımaktadır. Bu bakış açısı işletmelerin üretim, kalite, lojistik ve diğer süreçlerinin yanında en önemli değeri olan insan kaynakları süreçlerinde izlenebilir ve denetlenebilir olması son derece önem arz etmektedir.

METRİK (İnsan Kaynakları Teşvik ve İcmal Sistemleri) tam da bu noktada işverenlere ve insan kaynakları çalışanlarına önemli kazanımlar ve kolaylıklar getirmektedir. METRİK 3 (üç) ana unsurdan meydana gelmektedir.

  1. SGK Teşvik Takip Sistemi (6661, 6645, 15921, 6704 sayılı teşvikler)
  2. İcmal Kontrol Sistemleri (İşe giriş-çıkış bildirge kontrolleri, bordro-bildirge karşılaştırılması vb.)
  3. İK raporlama Sistemi (Devamsızlık, Turn Over, İşten Çıkış Neden Analizi vb.)

GOLD GRUP DANIŞMANLIK

Sosyal Güvenlik
Teşvik İşlemleri

More Payroll, tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri firmanız adına yaparak en doğru ve karlı kombinasyonu tarafınıza raporlar.

6645 SAYILI

İşbaşı Eğitim Programı

6645 sayılı İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik DETAYLAR

5544 SAYILI

Mesleki Yeterlilik Kanunu

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu (MYK) İndirimine Yönelik Teşvik İşlemleri DETAYLAR

6111 SAYILI

Genç İstihdam Teşviki

6111 Sayılı Genç İstihdamına Yönelik Teşvik İndirimi İşlemleri DETAYLAR

7103 SAYILI

İlave İstihdam Teşviki

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvik İndirimi İşlemleri DETAYLAR

15921 SAYILI

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı

15921 Sayılı İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Hakkındaki Kanun Teşviki DETAYLAR

6704 SAYILI

Sosyal Destek Alanların İstihdamı

Sosyal Destek Alanların İstihdam Edilmesi Hakkındaki Kanun Teşviki DETAYLAR

5746 SAYILI

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım

Araştrıma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik DETAYLAR

5225 SAYILIKültür Yatırımları ve Girişimleri Teşviki

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşviki DETAYLAR