Genel Destek Programı

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal, ürün, hizmet üretmelerinin sağlanması ve rekabet güçlerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerini destekler.

Programın amacı;

 -Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

 -KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 -KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 -KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,

amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

WhatsApp chat