5225 SAYILI Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşviki

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Sigorta Teşviki

5225 sayılı Kanunun amacı, bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılmasını ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.

Bu kanun kapsamındaki kültür yatırım ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurları şunlardır:

1. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

2. Taşınmaz Mal Tahsisi

3. Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim

4. Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği

5. Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilme

6. Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme

WhatsApp chat