5746 SAYILI Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Teşviki

Araştrıma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik


Ar-Ge Personeli SGK İşveren Desteği

Kamu personeli hariç olmak üzere;

  • Teknoloji merkezi işletmelerinde,
  • Ar-Ge merkezlerinde,
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,
  • Rekabet öncesi işbirliği projelerinde
  • Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde
  • Teknoloji Geliştirme bölgelerinde sunulan gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanan şirketlerde

çalışan Ar-Ge personeli ile destek personelinin; sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

Destekten faydalanabilecek  işletmeler için  ilgili belgelerini  işyerinin  bağlı  bulunduğu  Sosyal  Güvenlik İl  Sigorta Müdürlüğüne  yazılı  olarak müracaat  etmeleri şarttır. Destek başlangıç tarihinden itibaren yararlanılabileceklerdir. Ayrıca Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmaz.

2018 yılı için Brüt Asgari Ücret 2.029,50 TL olup, bu tutar üzerinden %20,5 oranında sigorta primi işveren hissesi hesaplanır. Borcu bulunmayan bütün firmalara sağlanan %5 indirimden sonra geriye kalan %15,5 sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanmış olacaktır. Başka bir deyişle bu istisna şirketlere brüt ücretin %7,75’i kadar bir fayda sağlamaktadır.

WhatsApp chat