Aydın Kvkk Danışmanlığı

Aydın Kvkk Danışmanlığı +90 533 651 62 08

6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara uyum süreci danışmanlığı.

KVKK (KİŞİSEL VERİLERİN KORUMA KANUNU)

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu’nda yer alan usul ve esaslara uyum sağlamayan şirketler için ciddi hapis ve para cezaları söz konusudur. Verinin kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması ve yok edilmesi ile ilgili yasaya uymamanın cezası 1 – 6 yıl arası hapis, kanunda belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin karşılığı ise 5.000 – 1.000.000 TL arası para cezası olabilmektedir. Şirketlerin bir an önce kanuna uyum ile ilgili çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.

24.03.2016 tarihinde kabul edilen ve 07.04.2016’da 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı, bunun için de kişisel verileri işleyen tarafların yükümlülüklerini, uyulacak usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Kanun gerçek kişilere ait olan kişisel verilerin işlenmesini kapsamakta olup, bu verileri (otomatik veya değil) bir kayıt sisteminin parçası olarak işleyen gerçek ve tüzel kişilerle ilgili düzenlemeleri içermektedir.

1- Kişisel veri ile ilgili süreçler

 • Organizasyon yapısı
 • Sözleşme envanteri

2- Süreçlerin Yapılandırılması

 • Kişisel verilerin sınıflandırılması
 • Veri işleme süreçlerinin uyumlandırılması
 • Veri aktarım süreçlerinin uyumlandırılması
 • Veri imha süreçlerinin uyumlandırılması
 • Sözleşmelerin güncellenmesi
 • Başvuru, şikâyet, itiraz süreçlerinin oluşturulması/uyumlandırılması

3- Veri Güvenliği

 • Mantıksal güvenlik
 • Fiziksel güvenlik
 • Risk yönetimi
 • Değişiklik yönetimi
 • Veri sorumluluğu görev tanımlarının oluşturulması
 • Kişisel Veri Yönetimi sürecinin oluşturulması
 • Veri sorumlusu eğitimi
 • İç kontrol ve denetim süreçlerinin uyumlandırılması
 • Kurumsal farkındalığın sağlanması

4-Süreç Takip Yönetimi

Proje Süresi:1 ay sistem kurulum + Yılda 2 defa sistem uygunluk denetimi ve raporlama/iyileştirme
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat