Rekabet şartlarının sürekli yenilikçi anlayışa yönelttiği işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi inovatif ve maliyet merkezli yaklaşımları ile mümkün kılmaktadır.

GOLD GRUP DANIŞMANLIK EĞİTİM DANIŞMANLIK PERSONEL BORDROLAMA HİZMETLERİ

Alanında Ülkemizin öncü kuruluşlarından olan More Payroll Bordrolama ve Teşvik Hizmetleri, 10 yıldır 1500 aşkın kurumsal firmaya ve 100.000’den fazla kişiye bireysel hizmet vermektedir. Eğitim ve danışmanlık desteklerinin yanı sıra ‘Bordrolama Hizmetleriyle’ de fark oluşturmaktadır. Güçlü teknik altyapısı ve insan kaynağı ile hala hazırda aylık yaklaşık 8000 kişinin bordrosunu hazırlamaktadır. Bordrolama hizmetlerini çalışma hayatının temel girdileri olan 4857 iş kanunu, 5510 Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmelik, tebliğler ışığında işlemlerini yapmaktadır.

Rekabet şartlarının sürekli yenilikçi anlayışa yönelttiği işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmesi inovatif ve maliyet merkezli yaklaşımları ile mümkün kılmaktadır. Bu bakış açısı ile More Payroll bordrolama hizmetleri kapsamında SGK Teşvik, İcmal Kontrol, İK raporlama işlemleri ve SGK, Vergi Dairesi, İŞKUR, İş Teftiş ve diğer tüm resmi kurum bildirimlerini hızlı, doğru ve yürürlükte olan yasal mevzuata uygun olarak yapmaktadır.

PERSONEL BORDROLAMA HİZMETİ NEDİR?

Çalışma hayatının temel girdileri olan 4857 iş kanunu, 5510 Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve bağlı yönetmelik, tebliğler ışığında personel bordrolama hizmeti sunmaktır. More Payroll teknik altyapısı ve alanında uzmanlaşmış insan kaynağı ile bu süreci danışmanlık hizmeti yaptığı işletmelerde tüm yasal sorumlulukları alarak maksimum müşteri memnuniyeti ile yapmaktadır.

PERSONEL BORDROLAMA HİZMETLERİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

 • İzlenebilir
 • Risklerin dağıtılması
 • Verimlilik: Bordro uygulaması zaman alıcı ve uzmanlık gerektiren bir iştir. Bu süreci bordro hizmeti alarak çalışanlarınızı kendi uzmanlık alanlarında daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.
 • Finansal Raporlama: Bordrolama hizmeti ile; kazanç tabloları bölümlere göre bordro, maliyet özetleri, zaman çizelgeleri, harcamalar ve diğer özet raporlara ulaşabilirsiniz.
 • Artırılmış Güvenlik: Bordrolama hizmeti yapılırken ücret gizliliği en üst düzeye çıkarılmaktadır.
 • Performans artışı Bordrolama hizmetleri işinde uzman profesyoneller tarafından gerçekleştirilmektedir. Tarafınıza atanan özel atanacak ekip liderleri vasıtasıyla tüm personel işlemleriniz bir telefon yada e-posta aracılığıyla en verimli ve hızlı şekilde çözümlenir.
 • SSK teşviklerinden maksimum yararlanma
 • Maliyetlerin azaltılması: Bordrolama işlemleri maliyetlerinizi kaynak verimliliği açısından en aza indirecek bir şekilde fiyatlandırma politikası ile kuruluşunuza bir değer katkısı sağlayacaktır.
 • Kurumsal hafızanın korunması
 • Zaman kaybının önlenmesi
 • Profesyonel çözümler
 • Yasal süreçlere uyumluluk: Mevzuat değişiklikleri ve karmaşıklığı sonucu oluşabilecek yasal sorumluluk risklerinizi bertaraf edebilirsiniz.
 • Teknik altyapı maliyetinin olmaması