Boztepe Teşvik Danışmanlığı Firması

Gold Grup Danışmanlık, tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri firmanız adına yaparak en doğru ve karlı kombinasyonu tarafınıza raporlar.

10 AYRI SGK TEŞVİK TARAMASI

Sadece Teşvik
Taraması Yaptırmayın!

Alanında uzman iş hukuku ve sosyal güvenlik danışmanlarımız mevzuat ve uygulamaya dair tüm soru ve sorunların çözümü için hizmet vermekte.

METRİK (İNSAN KAYNAKLARI TEŞVİK VE İCMAL KONTROL SİSTEMLERİ)

Rekabetçi yaklaşımın tüm unsurları ile çalışma hayatının dinamiklerini etkilemektedir. İşverenler üzerinde ki maliyet – verimlilik ilişkisi ürün kalitesine ve satılabilirliğe doğrudan olumlu veya olumsuz yansımaktadır. Bu bakış açısı işletmelerin üretim, kalite, lojistik ve diğer süreçlerinin yanında en önemli değeri olan insan kaynakları süreçlerinde izlenebilir ve denetlenebilir olması son derece önem arz etmektedir.

METRİK (İnsan Kaynakları Teşvik ve İcmal Sistemleri) tam da bu noktada işverenlere ve insan kaynakları çalışanlarına önemli kazanımlar ve kolaylıklar getirmektedir. METRİK 3 (üç) ana unsurdan meydana gelmektedir.

 1. SGK Teşvik Takip Sistemi (6661, 6645, 15921, 6704 sayılı teşvikler)
 2. İcmal Kontrol Sistemleri (İşe giriş-çıkış bildirge kontrolleri, bordro-bildirge karşılaştırılması vb.)
 3. İK raporlama Sistemi (Devamsızlık, Turn Over, İşten Çıkış Neden Analizi vb.)

GOLD GRUP DANIŞMANLIK

Sosyal Güvenlik
Teşvik İşlemleri

More Payroll, tüm teşvik başlıkları için her ay gerekli incelemeleri firmanız adına yaparak en doğru ve karlı kombinasyonu tarafınıza raporlar.

6645 SAYILI

İşbaşı Eğitim Programı

6645 sayılı İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik DETAYLAR

5544 SAYILI

Mesleki Yeterlilik Kanunu

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu (MYK) İndirimine Yönelik Teşvik İşlemleri DETAYLAR

6111 SAYILI

Genç İstihdam Teşviki

6111 Sayılı Genç İstihdamına Yönelik Teşvik İndirimi İşlemleri DETAYLAR

7103 SAYILI

İlave İstihdam Teşviki

7103 Sayılı İlave İstihdam Teşvik İndirimi İşlemleri DETAYLAR

15921 SAYILI

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı

15921 Sayılı İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Hakkındaki Kanun Teşviki DETAYLAR

6704 SAYILI

Sosyal Destek Alanların İstihdamı

Sosyal Destek Alanların İstihdam Edilmesi Hakkındaki Kanun Teşviki DETAYLAR

5746 SAYILI

Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım

Araştrıma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik DETAYLAR

5225 SAYILIKültür Yatırımları ve Girişimleri Teşviki

Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşviki DETAYLAR

Boztepe İşkur Destekleri

İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşvikler:

31.12.2016 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan;

18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük kişilerin

Program sonrasında 3 ay içinde işe alınması durumunda işe alan işverenler
– İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteriyorsa 42 ay,
– Diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa 30 ay süre ile
SGK işveren primi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Ayrıca işverenler 30/06/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarına katılan kişileri işe almış olurlarsa 42 aylık süre 48 aya; 30 aylık süre ise 36 aya uzamaktadır.

30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda

Katılımcının cinsiyetine göre 6 aydan 30 aya kadar işveren sigorta primi İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun Geçici 10.madde)
Ayrıca, Programa katılan kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından yapılan ve aylık asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemelerin gelir vergisi kanunu gereğince vergi matrahından indirilmesi imkânı bulunmaktadır. (193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 40/11.madde)

İşverenlere Sunulan Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki:

31.12.2015 tarihine kadar; yeni işe aldığınız işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerini biz ödüyoruz. Yeni işe aldığınız işçiyi sahip olduğu nitelik ve mesleki belgeye uygun işte çalıştırmanız koşuluyla;

18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
Mesleki yeterlik belgesine sahip olanların 48 ay,

Mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya mesleki eğitim kurslarını bitirenlerin 36 ay,
Hiçbir belge veya niteliğe sahip olmayanların 24 ay,

29 yaşından büyük erkeklerden; mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 24 ay,

Yukarıdaki maddelerde sayılan niteliklere sahip olan bu işçilerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay,
– Çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki belge veya niteliğe sahip olanların 12 ay,
– 18 yaşından büyüklerden; hiçbir mesleki belge veya niteliğe sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise 6 ay
SGK işveren primini biz ödüyoruz!

Bu teşviklerden yararlanabilmek için;
İşe alınan kişinin son 6 ay içinde SGK’ya bildirilmemiş olması,
İşe girdiği işyerindeki son 6 aylık personel ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.

Bu işlerin yapılması süreci;
Gold Grup Danışmanlık olarak İŞKUR desteği alma programları konusunda gerekli tüm desteği ücretsiz vermekte ve İŞKUR desteği konusunda tüm işlemlerimizi en kaliteli ve hızlı bir şekilde yapmaktayız.

Boztepe KOSGEB Danışmanlığı

KOSGEB destek, hibe ve kredileri konusunda danışmanlık, iş planı hazırlama ve rehberlik hizmetleri için Gold Grup Ekibi olarak Kosgeb Danışmanlığı hizmeti sunmaktayız.

İster yeni bir iş fikri ile içerisindeki girişimciliği ateşlemeye hazır, yeni başlayan biri olarak yeni girişimci desteği iş planına ihtiyacınız olsun, isterse hali hazırda devam eden işletmeniz veya firmanız için kobi proje desteği veya ar-ge desteği gibi proje desteklerinden faydalanmayı arzu eden bir mevcut kobi olun, Profesyonel danışmanlık ekibi  olarak yanınızdayız.

Yeni Girişimci Desteği İş Planı Hazırlama;

Kendi işinizin patronu olmak için çıktığınız bu yeni girişimcilik yolunda, ileriye dönük bir projeksiyon hazırlayabilmek amacıyla oluşturacağınız iş planını(business plan) hazırlamanıza yardımcı olmaktayız.

Kobi Proje Desteği;

Mevcut işletmeniz için alabileceğiniz kobi proje desteği, ar-ge desteği, personel desteği, tanıtım desteği alanında sizlere destek projesi hazırlama ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Kobi proje desteği ile üretimi, ihracatı, istihdamı, verimliliği attırmak gibi bir veya birkaç hedefi olan projelerinizi hazırlayarak daha çok hizmet odaklı harcamalarınız için Kosgeb desteği ile işlerinizi kolaylaştırarak rekabet avantajınızı arttırmaya çalışmaktayız.

KOSGEB danışmanlık süreciyle alakalı iletişim numaralarımızdan veya web sitemizdeki başvuru formundan bize ulaşın.

0 212 550 04 72

info@goldgrupdanismanlik.com

Kosgep Teşvikleri Faaliyet Alanlarımız

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Genel Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek

Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

Tematik Proje Destek Programı

Kredi Faiz Desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Boztepe Kapasite Raporu Hizmetleri

Kapasite Raporu

İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların, makine ve tesisatı, yıllık üretim ve tüketim kapasitesi bilgileri gösteren bir belgedir.

Kapasite raporu; Teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemlerde kamu kuruluşları ve Bakanlık kayıtlarına giriş yapmak için kullanılmaktadır.

Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

 • Yatırım Teşvik Belgesi ve kapatmalarında
 • Dâhilde İşleme İzin Belgesi ve kapatmalarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve taahhütlerin kapatılmasında,
 • İndirimli tarifeden elektrik kullanımı ve Sanayi Sicil Belgesi alımında,

Kullanılmaktadır. Gold Grup Danışmanlık olarak şirketinizin kapasite raporu hazırlama işlemlerini en hızlı ve güvenli bir şekilde yapmaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp chat